Webhook Bağlantısı

Discord bağışçılar sistemini aktif etme.

Discord Sunucunuz > Sunucu Ayarları > WebHook'lar > WebHook Oluştur > Kaydet Yollarını izleyerek Discord Sunucunuzda WebHook oluşturuyorsunuz. Oluştururken KANAL kısmından bağışların çıkmasını istediğiniz kanalı seçmeyi unutmayın ve WebHook'unuza isim verin. Simge koymanıza gerek yok fakat siz bilirsiniz.

Ardından: Discord Sunucunuz > Sunucu Ayarları > WebHook'lar > Önceden oluşturduğunz WebHook > Düzenle > WebHook URL Yollarını izleyerek WebHook'unuzun URL'sini öğreniyorsunuz. Sitenizdeki Yönetici Paneline girdikten sonra Eklentiler kısmından Discord WebHook Sistemini seçiyorsunuz. Oradan WebHook sistemi durumunu Aktif yapıp WebHook URL kısmına WebHook'unuzun URL'sini yapıştırıyorsunuz ve kaydediyorsunuz